14. Október 2018. Bratislava

Beháme pre srdceNadacia detskeho kardiocentraĎakujeme všetkým za podporu.

Nadácií detského kardiocentra sme venovali Vašich 7.000 EUR

Prečo srdcová päťka pre deti?

Deti sú naša budúcnosť, hovorí sa. Záleží nám na tom, aby naši najmenší žili plnohodnotný život. Nadáciu detského kardiocentra sme sa rozhodli podporiť z niekoľkých dôvodov:

  • Deťom s ochorením srdca dáva nádej, že môžu žiť plnohodnotný život tak, ako ich zdraví rovesníci.
  • Vďaka jej činnosti a aktivitám sa podarilo zmodernizovať vybavenie medicínskymi prístrojmi.
  • Permanentne zvyšuje úroveň odborného rastu lekárov a sestier Detského kardiocentra a to na medzinárodnej úrovni.
  • Projekty nadácie pomáhajú pri rekonvalescencii, socializácii a taktiež pri edukácii pacientov.

Generálny partner

Hlavný partner


Mediálny partner


Partner