Toto môže byť tiež Váš reklamný priestor

Sponzori

Ďakujeme vám všetkým, ktorí sa chcete stať súčasťou tohto krásneho projektu. Vaše sponzorské príspevky nám pomôžu, pomáhať ďalej. Každé euro od vás využijeme na organizáciu podujatia Beháme pre srdce.

IBAN: SK91 0200 0000 0039 7920 1858


Ako nám viete pomôcť a čo na oplátku vieme urobiť my pre Vás?


AK SA STANETE NAŠIM GENERÁLNYM SPONZOR

Ak nám pomôžete finančnou čiastkou 5000 eur a viac:

 • Vaše logo a názov firmy bude sprevádzať celú charitatívnu akciu. Budete súčasťou mediálnych kampaní.
 • Názov a logo vašej spoločnosti bude súčasťou komunikácie na sociálnych sieťach. Facebook stránka - platená reklama na propagáciu behu. Na FB stránke budú tiež uvedení všetci sponzori podľa zaradenia - generálny  sponzor, hlavný sponzor, sponzor.
 • Samozrejme budete figurovať na našej webovej stránke.
 • Počas charitatívneho podujatia budete mať možnosť využiť plochu na promovanie svojej firmy formou, reklamných pultov, nosičov, banerov v amfiteátri (po bokoch a v pozadí pódia) a popri trati.
 • Každý jeden bežec dostane tašku s reklamnými predmetmi od sponzorov a zároveň ďakovný leták na ktorom budú uvedení všetci sponzori a mediálni partneri, ktorí pomohli pri organizovaní Srdcovej päťky pre deti

AK SA STANETE NAŠIM HLAVNÝM SPONZOROM

Ak nám pomôžete finančnou čiastkou od 1000 eur do 4000 eur:

 • Budete súčasťou mediálnych kampaní.
 • Názov a logo vašej spoločnosti bude súčasťou komunikácie na sociálnych sieťach. Facebook stránka - platená reklama na propagáciu behu. Na FB stránke budú uvedení všetci sponzori podľa zaradenia - generálny  sponzor, hlavný sponzor, sponzor.
 • Logo a názov spoločnosti bude figurovať na našej webovej stránke.
 • Počas charitatívneho podujatia budete mať možnosť využiť plochu na promovanie svojej firmy formou, reklamných pultov, nosičov, banerov v amfiteátri (po bokoch a v pozadí pódia) a popri trati.
 • Každý jeden bežec dostane tašku s reklamnými predmetmi od sponzorov a zároveň ďakovný leták na ktorom budú uvedení všetci sponzori a mediálni partneri, ktorí pomohli pri organizovaní Srdcovej päťky pre deti

AK SA STANETE NAŠIM SPONZOROM

Ak nám pomôžete finančnou čiastkou od 200 do 900 eur:

 • Názov a logo vašej spoločnosti bude súčasťou komunikácie na sociálnych sieťach. Facebook stránka - platená reklama na propagáciu behu. Na FB stránke budú uvedení všetci sponzori podľa zaradenia - generálny  sponzor, hlavný sponzor, sponzor
 • Logo a názov spoločnosti bude figurovať na našej webovej stránke.
 • Počas charitatívneho podujatia budete mať možnosť využiť plochu na promovanie svojej firmy formou, reklamných pultov, nosičov, banerov v amfiteátri (po bokoch a v pozadí pódia) a popri trati.
 • Každý jeden bežec dostane tašku s reklamnými predmetmi od sponzorov a zároveň ďakovný leták na ktorom budú uvedení všetci sponzori a mediálni partneri.

Hlavný partner